Titlul proiectului: Extinderea si diversificarea activitatii de productie in cadrul societatii LAGUNA SERV SRL

Numele beneficiarului: LAGUNA SERV S.R.L.

SMIS: 112504

Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020

Axa: 2. Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

Prioritatea de Investiții: 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Numele Autoritatii de Management: “Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei”

Numele Organismului Intermediar: “Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest”

Valoarea totala a proiectului: 2.873.628,15 LEI

Valoarea finantarii nerambursabile: 1.504.563,21 lei LEI, din care valoarea contribuției din FEDR este 1.278.878,73 LEI

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 225.684,48 LEI

Perioada de implementare a proiectului este: 01.02.2017 – 31.12.2019

 

Obiectivul proiectului, imbunatatirea competitivitatii intreprinderii Laguna Serv SRL prin realizarea unei investitii initiale in domeniul mobilierului tapitat prin extinderea capacitatii unei unitati existente si diversificarea productiei unei unitati existente.

 

Obiective specifice ale proiectului:

 • Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informatice specifice activitatii de fabricare a mobilierului tapitat;
 • Achizitionarea programe informatice specifice activitatii de productie;
 • Implementarea procesului de certificare a unor produse specifice activitatii desfasurate in cadrul proiectului – canapele;
 • Implementarea procesului de recertificare a sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001);
 • Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil;
 • Utilizarea surselor regenerabile de energie (biomasa) prin achizitionarea unei centrale termice ce utilizeaza ca combustibil deseuri de lemn si rumegus;
 • Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si optimizarea functionarii instalatiilor si a fluxurilor tehnologice prin achizitionarea echipamente noi, performante si mai eficiente energetic (Masina de retezat, frezat si gaurit, centrala termica etc);
 • Minimizarea la sursa a deseurilor generate. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin prin achizitionarea unei centrale termice ce utilizeaza ca combustibil deseuri de lemn si rumegus;
 • Angajarea de persoane din urmatoarele categorii defavorizate: 1 persoana cu varsta de peste 50 de ani, 1 persoana care are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani si 1 persoana care nu a absolvit o forma de invatamant liceal sau nu detine o calificare profesionala;
 • Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.

Rezultatele proiectului:

 • Proiectul propus vizeaza extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului a cel putin unui produs si diversificarea unei unitati existente prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate in domeniul mobilierului tapitat prin dotarea cu 26 de utilaje si echipamente tehnologice din care:
 • Masina de spanuit – 1 buc – croirea din span
 • Masa pneumatica tip foarfeca – 10 buc – utilizate in industria tapiteriei
 • Masina liniara de cusut 1 ac – 4 buc – coaserea materialelor
 • Masina liniara de cusut cu 2 ace escamotabile – 1 buc – coaserea materialelor
 • Masina surfilat – 1 buc – cusaturi de incheiere
 • Centrala termica cu cazan apa calda – 1 buc – incalzire hala de tapitarie
 • Pendula – 1 buc – taierea scandurilor (fag) utilizate pentru realizarea mobilierului tapitat
 • Ferastrau circular multiplu – 1 buc – a taia sau a reduce din dimensiuni obiecte din lemn pentru mobile
 • Centru de prelucrare – 1 buc – utilizat pentru elemente de mobilier curbat
 • Masina de retezat, frezat si gaurit – 1 buc – prelucrarea elementelor din fag utilizate in realizarea mobilierului tapitat
 • Masina dubla de cepuit – 1 buc – realizarea cepurilor in capetele reperelor de fag utilizate in realizarea mobilierului tapitat
 • Masina de frezat si slefuit prin copiere – 1 buc – realizeaza ornamente de lemn pentru bratele mobilierului tapitat
 • Compresor – 1 buc – necesar pentru utilajele si echipamentele achizitionate prin proiect
 • Plotter – 1 buc – printarea tiparelor aranjate dupa o diagrama
 • Masina de slefuit pe curb cu avans mecanic – 1 buc – are rolul de a slefui reperele din lemn si anume picioarele, ornamentele atat al canapelelor cat si al scaunelor

2 reprezinta instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, 1 reprezinta sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor si 1 reprezinta echipament pentru minimizarea la sursa a deseurilor generate/cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor.

 • 1 echipament informatic;
 • 1 program informatic;
 • Program informatic de tip ERP – 1 buc – integrarea tuturor informatiilor de productie, aprovizionare, desfacere, gestiune stocuri etc., intr-o platforma unica in vederea eficientizarii managementului societatii prin planificarea adecvata a resurselor, urmarire si replanificare.
 • Angajarea a 3 persoane din categorii defavorizate ca urmare a realizării proiectului: 1 persoana cu varsta de peste 50 de ani, 1 persoana care are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani si 1 persoana care nu a absolvit o forma de invatamant liceal sau nu detine o calificare profesionala.
 • 1 gama de produse certificate – canapele;
 • Implementarea procesului de certificare a unor produse specifice activitatii desfasurate in cadrul proiectului – canapele.
 • 3 sisteme de management certificate;
 • Implementarea procesului de recertificare a sistemelor de management simple: sistemul de management al calitatii (ISO 9001), sistemul de managemetn al mediului (ISO 14001) si sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001).
 • 1 participare, in calitate de expozant, la un targ de profil.